UPR

Det er seksti år siden Verdenserklæringen for menneskerettigheter trådde i kraft, men fremdeles er det daglig brudd på menneskerettighetene. Menneskerettighetsrådet som ble opprettet 15. mars 2006 skal vurdere tilstanden for menneskerettighetene i alle FNs medlemsstater, gjennom Universal Periodic Review-ordningen. Prosessen består i at høykommissæren legger frem en rapport, og staten møter til en tre timer lang diskusjon. Rådet foretar med andre ord ikke noen egentlig gjennomgang, men samtaler med statene om hvordan ting ligger an.

i følge FN-sambandet har FNs generalsekretær Ban Ki-moon sagt at “ikke noe land, uansett hvor mektige de er, skal kunne slippe unna granskingen av hvordan de følger opp menneskerettighetene. Gjennomgangen må få frem at menneskerettighetene er universelle, og det er vårt felles ansvar å følge dem opp.”

Her er en kalender (Word) over inneværende høringsrunde, og når de forskjellige landene skal opp til høring.