Nyheter

Mar 28 2012

Høringen er igang

by admin in News

Asha Kowtal (sittende) og Paul Divakar, fra National Campaign for Dalit Human Rights. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norge

260 millioner mennesker lider under kastediskriminering. Selv om India har lovverk som forbyr siskriminering på grunn av kaste, håndheves de i liten eller ingen grad. Dermed utsettes omlag 200 millioner mennesker for grov diskriminering på bakrunn av fødsel, i India alene.
Senere i dag – kl 1045 – belyses problemet gjennom en debatt med Sushil Raj, fra FNs Høykommisær for menneskerettigheter, Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations, Rikke Nöhrlind, koordinator, International Dalit Solidarity Network og Silje Vold, Plan Norge.
Paul Divakar uttrykker undring over at norske myndigheter velger å ikke delta i debatten.
Ca 60 personer deltar på høringen.

Read more

Mar 21 2012

Høring om kastediskriminering

by admin in News

Kastediskriminering er en av de mest omfattende og systematiske bruddene på menneskerettighetene i verden i dag. Over 260 millioner mennesker diskrimineres sosialt, kulturelt og økonomisk, på bakgrunn av at de er født inn i en bestemt menneskegruppe. I en høring onsdag 28. mars vil DSN Norge belyse hvor omfattende dette problemet egentlig er. Til høringen kommer Sushil Raj fra FNs høykommisær for menneskerettigheter, representanter for norske myndigheter, samt flere organisasjoner som arbeider mot kastediskriminering. Se fullstendig program her (pdf).

Read more

Page 3 of 3123