Typer kastediskriminering

Tross forskjellig geografisk spredning og historisk opprinnelse, er det flere undertrykkende mekanismer som går igjen i de forskjellige kulturene.

- Tanken om at jo høyere kaste, dess renere menneske. Dette gjør lavkaster skitne, slik at kontakt med dem forurenser høyere kaster. Dette gjelder tydeligvis ikke når høyere kaster voldtar lavkaster.

- Arv innenfor yrke, vanligvis de farligste yrkene i samfunnet.

- I praksis umulig å endre egen status.

- Sosialt påtvungede restriksjoner mht giftemål.

- Diskriminering i forhold til bosted og tilgang på offentlige steder.

- Gjeldsslaver

- Generell mangel på respekt for menneskeverdet.