Hvor finnes kastediskriminering?

Kastesystemer er et globalt fenomen, som ikke utelukkende praktiseres innenfor en bestemt religion eller tro.

Den tradisjonelle koblingen til kastesystemet i Sør-Asia er likevel hinduismen. Filosofiske elementer i religionen legger grunnlag for moral, sosiale koder og jus i det hinduistiske samfunnet.

Det tradisjonelt hindusistiske kastesystemet består av fire kaster; Brahmin, Kshatriya, Vaishya og Sudra, der Brahmin er høyest. De kasteløse – de ”urene” – kaller seg selv Dalit, som betyr undertrykt, og kan ofte omtales som den femte kasten; Panchamas. Kastesystemet er opptatt i både kristne, buddhistiske, muslimske og sikh-samfunn.

Kastesystemer finnes både i andre deler av Asia, i Afrika, Midt-Østen, i samfunn i Stillehavet og i enkelte diaspora-samfunn rundt i verden. I shinto-religionen i Japan settes det gjerne i sammenheng med renhet og urenhet, mens i enkelte afrikanske samfunn relateres til gamle myter.
Om lag 260 millioner mennesker er utsatt for kastediskriminering verden over, men i all hovedsak i Sør-Asia.

Kastediskriminering forårsaker alvorlige brudd på sivile, politiske, økonomiske og kulturelle rettigheter. Kastediskriminering er ofte forbudt i landene det utøves, men mangel på reel implementering av eget lovverk gjør at Daliter i praksis er rettsløse.

I enkelte samfunn er kastediskriminering svært utbredt; Dalitene i Nepal, India, Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh. I Japan antas om lag 3 millioner Burakuminer å være utsatt for kastediskriminering. I samfunn spesielt i Vest-Afrika, men også i andre deler av kontinentet, samt Mauritius, Fiji, Surinam, Midt-Østen, Malaysia, Karibien, Storbritannia og i Nord-Amerika praktiseres også kastediskriminering.