Kastediskriminering

Kastesystemer er en sosial og økonomisk styringsform basert på tradisjonelle regler som deler folk inn i bestemte grupper ut fra hvilke deler av samfunnet en er født inn i. Hvilke rettigheter en har avhenger av hvor i hierarkiet en er født. De på toppen nyter godt av flest rettigheter, i tillegg til å ha færrest plikter, mens forholdet blir motsatt nederst i kastestigen. Systemet opprettholdes ved at avvik medfører utfrysing. Kjernen til kastesystemer er en grunnleggende tanke om ulikhet.

De som i tillegg faller utenfor selve kastesystemet, de kasteløse, blir betraktet som ikke-menneskelige og urene, følgelig forurenser de andre kastegrupper. Disse er ofte kalt ”untouchables”, og er å betrakte som urørlige for de innefor kastesystemet, både i private og offentlige rom.

Disse ”urene” blir ofte tvunget til å gjøre de mest skitne og farlige jobbene i samfunnet, som å vaske utedoer og å tømme kloakk; arbeid som ytterligere bidrar til å stigmatisere denne gruppen mennesker.

Den strukturelle ulikheten mellom kasteløse og resten av samfunnet fører til ekskludering og stor fattigdom. Det hindrer kasteløse i å delta i bestemmende prosesser og annen meningsfull deltagelse i offentlig og sivilt liv.