Om DSN-Norge

DSN ble etablert i England i 1998, av organisasjoner og enkeltmennesker som var opptatt av kastediskriminering. Dette var en del av en internasjonal bevegelse, som i 2000 til slutt dannet International Dalit Solidarity Network (IDSN). DSN Norge ble etablert i 2012.

DSN består av organisasjoner som er opptatt av å fjerne diskriminering basert på kaste eller opphav, og har som mål å koble grasrotbevegelser med internasjonale apparater for å synliggjøre og løse problemet med diskrimininering.

DSN Norge består av disse norske organisasjonene:
Mellomkirkelig Råd
FIAN Norge
Menneskerettighetsfondet
Plan Norge
Stefanusalliansen
Raftostiftelsen

Strømmestiftelsen

Utviklingsfondet