DSN Norges Formål

Formål:
Det norske dalit solidaritetsnettverk (DSN-N) har som overordnet formål å bidra til avskaffelsen av kastediskriminering.

Funksjon:
DSN-N vil arbeide for å:

  • øke bevissthet og kunnskap om kastediskriminering blant norske aktører som arbeider i land hvor det forekommer kastediskriminering og hos den norske opinion generelt.
  • påvirke norske aktører, blant dem myndigheter, organisasjoner og næringsliv, slik at de ikke opprettholder diskriminerende strukturer, men derimot aktivt bidrar til avskaffelsen av kastediskriminering.
  • ta del i og støtte opp under den internasjonale dalitbevegelsen sitt påvirkningsarbeid i bl.a. FN.

Politiske mål:
DSN-N opplever at Norge ikke har en klar strategi når det gjelder bekjempelse av kastediskriminering i norsk utviklings- og utenrikspolitikk. Vi ønsker derfor at norske myndigheter skal utarbeide en strategi basert på blant annet følgende punkter:

  • Integrere kasteproblematikk i utviklingspolitikk og politisk dialog i land hvor det forekommer kastediskriminering.
  • Ta ansvar internt for egne aktiviteter i land hvor det forekommer kastediskriminering, bl.a. ved å gi ambassadepersonell opplæring i hvordan gjenkjenne og håndtere kastediskriminering.
  • At Norge skal bli et av foregangslandene som er med på å danne allianser som styrker arbeidet mot kastediskriminering internasjonalt. Dette kan gjøres ved å:
  1. slutte seg til ”UN Draft Principles and Guidelines for the Effective Elimination of Discrimination Based on Work and Descent”1 og fremmer den aktivt for adopsjon av FNs Menneskerettighetsråd.
  2. bruke FN aktivt til å adressere kastediskriminering, bl.a. i Menneskerettighetsrådets UPR-prosess, relevante konvensjonskomiteer og ved å stille seg bak spesialprosedyrer.
  1. i sitt CSR-arbeid og i møte med norsk næringsliv i land hvor det forekommer kastediskriminering.
  2. internasjonalt gjennom blant annet UN Global Compact og International Labour Organization (ILO).