Hva vi gjør

DSN Norge består av organisasjoner som er opptatt av å fjerne diskriminering basert på kaste eller opphav, og har som mål å koble grasrotbevegelser  med internasjonale apparater for å synliggjøre og løse problemet med diskrimininering.