News

Apr 09 2013

NHO informert om problemer indiske kasteløse har i arbeidslivet

by Tom in News

Norske bedrifter i India kan spille en rolle ved å inkludere kasteløse i virksomheten, sa toppbyråkraten Christodas Gandhi fra den indiske provinsen Tamil Nadu da han besøkte NHO forrige uke. Les hele saken på NHOs nettsider.

Read more

Mar 19 2013

Bedre handel uten kastediskriminering

by Tom in News

Velkommen til seminar om etisk handel, i regi av Det norske dalitsolidaritetsnettverket  og Initiativ for etisk handel.

I århundrer har India og den nærliggende regionen organisert samfunnet gjennom et diskriminerende kastesystem. Hvordan påvirker dette moderne handel og tanker om likeverd?

(Se hele programmet her!)

På seminaret vil du møte:

- Dr. Christodas Gandhi (ret.), Dalit and former Development Commissioner – Planning, Development and Special Initiatives Department in the Government of Tamil Nadu; Chairman and Managing Director Tamil Nadu Energy

- Dr. Surinder Singh Jodhka, Professor and Chair Centre for the Study of Social Systems, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi and Visiting Professor at University of Lund, former Director of Indian Institute of Dalit Studies

- Gerard Oonk, Director of India Committee of The Netherlands and Dalit Solidarity Network-Netherlands

 

 

Read more

Feb 14 2013

Stalin møtte Stortingets Utenrikskomité

by Tom in News

Norges har et ansvar i kampen mot kastediskriminering, sa den indiske aktivisten Stalin K. da han møtte stortingets utenrikskomité.

Tekst: Kristin Storaker (Stefanusalliansen)

Mandag 4. februar møtte Det norske dalit solidaritetsnettverk (DSN-N) Stortingets Utenrikskomité ved komitémedlem Peter Gitmark (H). Den indiske filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Stalin K. Var invitert til møtet for å fortelle om indisk sivilsamfunns kamp mot kastediskriminering.

DSN-N og aktivisten Stalin K. var i møte med stortingets utenrikskomite, repesentert ved Peter Gitmark, 4. februar. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway

 

–Kaste er ikke kun et indisk fenomen, men et problem utbredt i store deler av Sør-Asia, og også i sørasiatiske diaspora-miljøer rundt om i verden. Kastediskriminering er derfor en global utfordring som krever en global respons. Det internasjonale samfunnet har et solidarisk ansvar til å støtte opp under sørasiatisk sivilsamfunns kamp for likeverdige rettigheter for alle, uavhengig av kaste. Apartheidregimet i Sør-Afrika fremprovoserte sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet – kampen mot kastediskriminering fortjener den samme oppmerksomheten, sa han.

Menneskerettighetsforkjempere som Stalin er utsatt for overgrep og trenger støtte fra verdenssamfunnet for å kunne fortsette kampen mot kastediskriminering. Norge og de skandinaviske landene har en tradisjon for å sette menneskerettighetsdiskurs i både FN og EU.  «La dalitene bli neste kampsak!» var Stalins klare oppfordring til Utenrikskomiteen.

Gitmark anerkjente at kastediskriminering var et menneskerettighetsbrudd og avsluttet møte med å gi DSN-N og Stalin sin støtte i kampen videre.

Read more

Jan 23 2013

Invitasjon til fagforum

by Tom in News

Stalin K. Foto fra Wikipedia.

Fredag 8. februar inviteres alle som arbeider i eller overfor land preget av kastebasert diskriminering til åpent fagforum i Dalitnettverket. I tillegg til en rundeborssamtale vil regissør av dokumentaren India Untouched, Stalin K, komme for å snakke om kastediskriminering og hvordan han bruker dokumentarfilm for å få dalitenes inhumane situasjon på dagsorden. Vi ønsker å skape et møtepunkt for norske aktører i kasterammede land, og legger opp til en aktiv dialog om hvordan norsk sivilsamfunn og myndigheter forholder seg til kastediskriminering i sitt arbeid. Vi vil også kort informere om Dalitnettverkets aktiviteter samt planer for 2013.

Meld deg på til her, merk eposten “påmelding fagforum”

Tid: Fredag 8. februar
kl. 13.30 – 14.45: Fagforum (åpent)
Sted: Utviklingshuset på Brynjulf Bulls plass 2

Read more

Nov 02 2012

Stort engasjement for kasteløse ungdommer

by Tom in News

Det vanskelig å forstå situasjonen til dalitene i Nepal, skriver artikkel forfatter og Operasjon Dagsverk-elev Ylva Solum Aksnes.

Kastesystemet har vært avskaffet i Nepal siden 1963, men det praktiseres fortsatt i stor grad. Pengene fra årets OD går til et ett-årig utdanningsprogram til dalitene – altså de kasteløse som er uten noen rettigheter. Dette utdanningsprogrammet skal lære flere å lese og skrive, informere om rettigheter og viktigheten av god helse, i tillegg til at det skal være yrkesrettet undervisning i tre måneder slik at dalitene skal få mulighet til å få en bedre jobb. Dette prosjektet heter Samvad, som betyr dialog på nepali. (Saken fortsetter under bildet.)

Da en dalitgutt skulle hente vann ble beskyldt for å spytte i brønnen, og slått. Den påfølgende klagen førte til at lansbyen satt opp en ekstra vannkran. En for daliter, og en for ikke-daliter. Foto: Jakob Carlsen (©)/IDSN

Operasjon Dagsverk har helt siden 1964 vært en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Hvert år bruker ca 120 000 norske skoleelever en dag av sin utdanning for å jobbe inn penger til marginaliserte, sårbare eller utsatte ungdommer et annet sted i verden. Årets prosjekt er et sammarbeid med Strømmestiftelsen.

Mye av grunnen til at kastesystemet fortsatt praktiseres i mange land, til tross for at det er avskaffet flere steder, er fordi de kasteløse ikke kjenner sine egne rettigheter. Mange kan ikke en gang lese. De som allikevel kjenner til rettighetene og ønsker å gjøre noe med det, utsetter seg selv for stor risiko og fysisk vold fra de som ønsker å forhindre det. Når dette forekommer er det dessverre lite hjelp å få, da mange politi og dommere ikke praktiserer lovene og dermed er med på undertrykkingen av dalitene. Disse yrkene er ofte besatt av folk fra de høyeste kastene, som også har mest makt. Disse er de best stilte i samfunnet, og som ikke trenger å bedre sin egen situasjon. Dessverre er det vist gang på gang at hvis noen først har makt så ønsker de ikke å gi den fra seg uten videre. Det er derfor mange ganger kun de kasteløse selv som prøver å gjøre noe med sin egen situasjon.

Dalitene er forbundet med urenhet og får derfor de verste og farligste jobbene i samfunnet, som kloakkarbeid, noe som forsterker forbindelsen med urenhet. Kasteløse kvinner er den gruppen som er mest utsatt, da de både blir diskriminert på bakgrunn av både kjønn og kaste. De har det både verre enn andre kvinner i samfunnet og kasteløse menn.

Som ungdom i Norge er det vanskelig å kjenne seg igjen i situasjonen til dalitene i Nepal. Det er lenge siden ulike grupper av samfunnet hadde forskjellige rettigheter. Neste år er det 100 år siden Norge ble et ordentelig demokrati, da også kvinner fikk stemmerett. 100 år er allikevel ikke så lenge. Som jente føler jeg meg priviligert som lever i Norge nå, og ikke på 1800-tallet eller som dalit i Nepal. Selv om ungdommen her i Norge lever et liv mange ikke en gang kan drømme om, så viser det store OD-engasjementet at norsk ungdom bryr seg. La oss håpe at alle disse ungdommene tar med seg engasjementet mot urettferdighet inn i voksenlivet, slik at neste generasjon arbdeidstakere og arbeidsgivere også kan være med på å påvirke situasjonen i verden til det bedre.

 

Read more

Nov 01 2012

Operasjon Dagsverk

by Tom in News

I dag skal det mye til å ikke treffe på noen som gjør et dagsverk for kasteløse i Nepal.

OD 2012 støtter et ettårig undervisningsopplegg rettet mot marginalisert ungdom i Nepal. I hovedsak vil dette dreie seg om daliter i ulike deler av landet. Programmet er imidlertid ikke begrenset til daliter, da fattigdom og analfabetisme også utbredt blant grupper som ikke strengt tatt defineres som daliter, men som i praksis deler deres økonomiske sjikt i samfunnet. Programmet lærer deltagerne lese- og skriveferdigheter, helse og hygiene, og gir yrkesopplæring. Videre gis det opplæring i rettigheter marginaliserte grupper ofte er uvitende om.

I år har det blitt gjennomført et informasjonssamarbeid med lokal ungdom i Nepal. Den tematiske rammen for ODs kampanje i Norge ble i april bestemt av lokale ungdommer under en femdagers workshop i Rautahat, Nepal. Det ble gjennomført diskusjonsgrupper om tema og valg av medier til bruk i formidlingen av prosjektet. Det ble bestemt at den tematiske rammen for ODs kampanje 2012 skulle være «urettferdighet», og at ungdommene skulle bruke fotografier i formidlingen for å inkludere ungdommene uten lese- og skriveferdigheter. Dette involverte praktisk opplæring i bruk av kamera, et nytt redskap for samtlige. Ungdommene produserte tekster og bilder til ODs informasjonsmateriell og nettsider, og spilte hovedrollene i en film produsert av OD. Dette materiellet når rundt 175 000 norske elever og lærere.

Se hvordan OD jobbet med lokal nepalsk ungdom her: https://vimeo.com/49593035

OD inviterer hvert år ungdom fra prosjektlandet til Norge for å fortelle ODs tillitsvalgte om deres hverdag. OD ønsker at norske elever og ungdom fra prosjektlandet lærer om globale sammenhenger, og at læringsprosessen finner sted gjennom dialog og gjensidig læring. Det er et mål i seg selv at ungdommene fra prosjektlandet kan ta med seg nye perspektiver til hjemlandet. Mange av ungdommene som har vært med i dette samarbeidet har uttrykt at de har fått øynene åpnet for ungdomsdeltagelse og likestilling etter de har vært i Norge. De synes også at det er meningsfylt å skrive tekster som når tusenvis av norske elever. OD prøver å gi ungdom i prosjektlandet og Norge en stemme som teller, og mot til å bruke den.

Sist helg skrev Dagsavisen denne artikkelen om kasteløse i India.

Read more

Oct 23 2012

Ministeren engasjert for dalitene

by Tom in News

DSN-Norge hadde et godt og konstruktivt møte med utviklingsminster Heikki Holås, 27. august, i følge nettverkskoordinator Sandra Petersen.

- Vi setter stor pris på hans engasjement for dalitene, og håper kastediskriminering blir en prioriterert sak i utviklingspolitikken. Statsrådens engasjement kan gjøre en stor forskjell på dette området, sier hun.

I en epost til statsrådenskriver nettverket: “I forhold til ditt utsagn om prioritering blant fattige, vil vi gjerne påpeke at noen ganger er det både riktig og viktig å prioritere hjelp til visse fattige og/eller utsatte grupper. Dette er noe Norge har lang erfaring med i sitt arbeid for bl.a. kvinner, barn og LGBT-rettigheter. Vi mener dalitene befinner seg i en såpass sårbar situasjon, at å løfte dem opp (fremfor andre) er berettiget. Dalitenes sårbarhet manifesterer seg ved at de er forfulgt, ikke bare fordi de er fattige, men også fordi de er daliter. Fattigdommen er et stort problem, men stigmaet pga. deres dalitstatus fører til vold, utestenging og en rekke andre alvorlige former for diskriminering, som flere  av FNs spesialrapportører adresserer. Dalitstatusen medfører også at de ofte hindres i å bruke den utdannelsen og kompetansen som de erverver seg ved deltakelse i programmer og skoler som finansieres av humanitære organisasjoner og stater som Norge.

Vi tror også at hvis Norge skal bruke FN aktivt i å adressere kaste, slik ministeren har tatt til orde for, bør man ha en klar målsetning  om hva som skal bli oppnådd, samt gode allianser. Her har vi spilt inn til ministeren at Norge kan spille en rolle ved å samarbeide med andre land og engasjerte utviklingsministre.

Til slutt vil vi gjerne si at vi er veldig glade for at du ønsker å løfte det alvorlige menneskerettighetsproblemet som diskriminering på bakgrunn av kaste er. Vi håper på et videre godt samarbeid med utviklingsministeren,  MR-seksjonen, aktuelle landdesker og ambassader, for en mer helhetlig tilnærming. Vi stiller gjerne opp med både innspill og tanker til deres videre satsning.”

DSN-N planlegger et seminar på nyåret, for å sette fokus på næringslivets rolle i forbindelse med kastediskriminering. DSN-N opplever at Norge ikke har en klar strategi når det gjelder bekjempelse av kastediskriminering i norsk utviklings- og utenrikspolitikk, og ønsker derfor at norske myndigheter skal utarbeide en strategi basert på våre politiske mål.

Read more

Jun 12 2012

Norge setter kaste på dagsordenen i FN!

by Tom in News

I dag diskrimineres om lag 260 millioner mennesker gjennom det tradisjonelle kastesystemet. De fleste av dem bor i India. 24. mai 2012 ble India konfronterer med denne diskrimineringen av egen befolkning, gjennom Menneskerettighetsrådets Universal Periodic Review (UPR). I alt 14 land tok opp dette temaet. Etter press fra Det norske dalitsolidaritetsnettverket (DSN Norge) nevnte også Norge daliter og adivasis i sitt innlegg.

Til tross for at India har et godt lovverk mot kastediskriminering, er få endringer skjedd i samfunnet. Flere hundre millioner mennesker er frarøvet tilgang til helt fundamentale menneskerettigheter. Bekymringsmeldingene under høringen bekrefter at situasjonen for såkalte ”scheduled castes and scheduled tribes”, inkludert daliter og adavasis, er svært alvorlig.

I sin landrapport viste India til et imponerende repertoar av gamle og nye lover og tiltak, til bekjempelse av alle former for diskriminering. Landet ble deretter anbefalte å ratifisere FNs konvensjon mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling (CAT), å styrke kvinners og barns rettigheter, å avskaffe dødsstraff, samt å styrke oppfølging av antidiskrimineringslovene som til nå ikke har gitt de nødvendige og etterlengtede resultatene. I tillegg ble de anbefalt å ratifisere tilleggsprotokollen til Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (TP-ØSK), som skal sikre enkeltindividers klagerett.

”Vi er fornøyd med at Norge eksplisitt nevnte daliter og adavasis, og presiserte behovet for å implementere anbefalingene til FNs Spesial Rapporteur for menneskerettighetsforsvarere,” sier Kristin Kjæret fra FIAN Norge, som var tilstede i Genéve under høringen. Thailand, Japan, Ghana, Tsjekkia, Nicaragua, Tyskland, USA, Vatikanstaten, Chile, Canada, Luxemburg, Ungarn, Danmark og Slovenia, var blant landene som kommenterte kastebasert diskriminering. DSN Norge ser dette som et viktige skritt i synliggjøringen av kasteproblematikken, som til tross for sitt enorme omfang og umenneskelige karakter har fått altfor liten oppmerksomhet i både nasjonale og internasjonale fora.

Dessverre unngikk India å svare direkte på kasterelaterte spørsmål, og utsatte dermed en eventuell kommentar til den endelige rapporten, som Menneskerettighetsrådet presenterer i september i år. Det gjenstår dermed å se hvordan landets myndigheter tenker å svare på utfordringene knyttet til kastediskriminering. Høringen har likevel bidratt til å rette søkelyset mot Indias manglende handlinger. Det er nå opp til myndighetene å anerkjenne anbefalingene fra UPR og sette igang tiltak for å bekjempe disse rettighetsbruddene og endre holdningene blant befolkningen. Internasjonalt press kan gjøre det vanskelig for den økonomiske stormakten å bortforklare kastediskriminering i framtiden.

UPR er en internasjonal mekanisme der alle FN-land følges opp av Menneskerettighetsrådet hvert 4.-5. år, i Genéve. Delegasjoner fra 80 nasjoner deltok under årets høring av India.

Read more

Apr 12 2012

Holmås krever holdningsendring

by admin in News

Utviklingsminsister Heikki Holmås (SV) krevet at India og Nepal tar ansvar for holdningsendring overfor kasteløse. Det skriver han i et innlegg som sto i Dagsavisen 10. april i år. Videre understreker han at den norske regjeringen blant annet gjennom FN, vil arbeide for “å bedre denne gruppens kår”.

Her følger hele innlegget:

 

Dalitene: Holdningsendring kreves

Av utviklingsminister Heikki Holmås (SV)

Jeg tar sterk avstand fra diskriminering. FNs Menneskerettighetskerklæring og Konvensjonen for avskaffelse av rasediskriminering er tydelige. Diskriminering er forbudt. Diskriminering på grunnlag av kaste er like ille som kjønn, etnisitet eller religion.

Utviklingsminister Heikki Holmås (SV). Foto: Utviklingsdepartementet

Den rødgrønne regjeringen er opptatt av å bedre dalitenes situasjon i Sør-Asia. Norge har et stort samarbeid om helse med India. Målet er å redusere barne- og mødredødelighet i fem delstater.  Dette er ett viktig tiltak for å bedre situasjonen både for daliter og for fattige befolkningsgrupper mer generelt.

Politiske ledere i India og Nepal har lenge vært opptatt av dalitenes situasjon. Den indiske grunnloven forbyr diskriminering på bakgrunn av religion, kjønn eller kaste. Andre lover skal også bidra til å bekjempe diskriminering, for eksempel innenfor utdanning og offentlig sektor. India har dessuten hatt viktige politikere som har vært dalit, både en president og den nylig avgåtte statsministeren i den indiske delstaten Uttar Pradesh med 200 millioner innbyggere. I Nepal er det også kommet på plass både lovgivning og tiltak for å styrke denne gruppens rettigheter.

Den dårlige behandlingen mange daliter fortsatt opplever skyldes altså ikke planlagt diskriminering fra statens side. Årsaken finner vi i eldgamle holdninger, tradisjon og kultur i Sør-Asia. Disse holdningene finnes dessverre også innenfor deler av myndighetsapparatet, i rettsvesen og politi. Her må myndighetene i India og Nepal ta ansvar for å skape holdningsendringer.

Det politiske arbeidet for å støtte dalitene er viktig. Et bredt folkelig engasjement er et nødvendig tillegg til offentlige myndigheters innsats. Vi ser i dag også at dalitene mobiliserer politisk i partier og interesseorganisasjoner. De tar i bruk de mulighetene Indias åpne og demokratiske tradisjon tilbyr. Dette er svært positivt. Selv deltok jeg på flere arrangementer som løftet frem dalitenes krav under Verdens sosiale forum i Mumbai i 2004.

Dalitenes problemer er selvsagt også nært knyttet til spørsmålet om fordeling. India har høy økonomisk vekst, men har likevel utbredt fattigdom. Her er det positivt at indiske myndigheter har en rekke tiltak som skal sikre både arbeid, inntekt og mat til landets fattigste, inkludert dalitene. Økonomisk vekst må kombineres med god sosial fordeling for å oppleves som virkelig utvikling av alle.

Selv om myndighetene har gjort mye for å forbedre dalitenes stilling i samfunnet, kreves det dyptgripende holdningsendringer både i India og Nepal. Derfor er internasjonal oppmerksomhet viktig. Det er positivt at Operasjon Dagsverk i år vil gå til å støtte dalitenes sak. Regjeringen vil fortsette å arbeide for å bedre denne gruppens kår. Det vil vi gjøre gjennom våre prosjekter i India, gjennom FN og vårt arbeid med menneskerettigheter.

Read more

Apr 11 2012

Stopp kastediskriminering!

by admin in News

– Jeg vil råde dere i Operasjon Dagsverk til å gjøre det enkelt. Hva med «Kast ut kastediskrimineringen!» Sånn besvarte tidligere vinner av Raftoprisen, Paul Divakar, utfordringen han fikk fra leder en av Operasjon Dagsverk (OD), Steffen Mio Kristiansen. Kristiansen hadde nettopp bedt om råd for et enkelt budskap om kastediskriminering til norsk ungdom, i og med at midlene fra OD i år vil gå til å støtte dalitenes sak i Nepal.

Leder av Operasjon Dagsverk, Steffen Mio Kristiansen, hilser på Asha Kowtal, general sekretær i All India Dalit Mahila Adhikar Manch (National Campaign for Dalit Human Rights). Kristin Kjæret fra FIAN Norge i bakgrunn. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway

Divakar er en av drivkreftene på grasrotnivå i India, i kampen mot kastediskriminering. Han er også generalsekretær for National Campaign for Dalit Human Rights. Sammen med kollegaen Asha Kowtal, var Divakar en av innlederne da det nystartede norske Dalit solidaritetsnettverket (DSN Norge) arrangerte en høring om kastediskriminering, 28. mars, på Litteraturhuset i Oslo. Målet med høringen var å sette kastediskriminering på dagsorden, og å oppfordre norske myndigheter og sivilsamfunn til aktivt å jobbe for en slutt på diskrimineringen.

Koble grasrotbevegelser med internasjonale fora
DSN Norge består av organisasjoner som er opptatt av å fjerne diskriminering basert på kaste eller opphav, og har som mål å koble grasrotbevegelser med internasjonale apparater for å synliggjøre og løse problemet med diskriminering. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er av partnerne i nettverket. Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, ønsker å se en holdningsendring til tematikken i Norge. Hun understreket at kirker i India ofte ikke selv gjør nok for å forhindre diskriminering, men at det også trengs en bevisstgjøringsprosess i Norge. – Kanskje man kan bruke alle historiene vi kjenner til om hvordan daliter blir behandlet, til en holdningskampanje overfor barn og unge i Norge, sa hun.

Rystende film
De nærmere 60 oppmøtte fikk se en rystende film produsert av International Dalit Solidarity Network (IDSN), om hvilke forhold mennesker som tilhører den laveste kasten i Sør-Øst Asia ofte lever under. Brutale bilder og øyenvitneskildringer ga publikum en raskt innføring i noen av følgene ved kastediskriminering.

Liten oppmerksomhet
Kastebasert diskriminering er en av de største globale menneskerettighetsutfordringene i dag. Over 260 millioner mennesker er på verdensbasis rammet av kastediskriminering, som både gjelder politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Likevel er det liten oppmerksomhet rundt denne formen for undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene.
Etter introduksjonene fikk publikum anledning til å stille spørsmål til et panel bestående av Sushil Raj fra FNs kontor for menneskerettigheter, urbefolkning og minoriteter, Silje Vold fra Plan Norge, Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Rikke Nöhrlind fra IDSN.

Rikke Nöhrlind, koordinator i International Dalit Solidarity Network og Sushil Raj ved kontoret til høykomissæren for menneskerettigheter, diskuterer etter høringen. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway


Read more

Page 2 of 3123