Yearly Archives: 2017

Yearly Archives: 2017

Mar 30 2017

Et besøk i Kathmandu: «Dalit-kvinner er mer daliter enn menn»

by Asle Stalleland in News

Sandra Petersen og jeg (Einar Tjelle) deltok i slutten av februar på et to-dagers styremøte i IDSN i Kathmandu, Nepal. Jeg deltok også på en parlamentariker-konferanse: Global Parlamentarian`s Conference on Discrimination Based og Work & Descent . Arrangører var Asia Parlamentarian Forum on Dalit Concerns og Asia Dalit Rights Forum, i samarbeide med FEDO og UN Women. IDSN var ikke direkte arrangør, men flere i styret hadde viktige funksjoner i arrangementet. Vi forsøkte å invitere med en norsk parlamentariker, men kom nok for seint i gang. Ca 35 av 150 deltakere var parlamentarikere. Parlamentarikerforumet har møttes årlig siden 2013, og er et viktig nytt initiativ i tillegg til NGO arbeid på feltet.

Noen av tingene som ble diskutert:

• Behovet for å go global i større grad enn det er gjort hittil. Mye er oppnådd formelt, men det trengs en egen FN-konvensjon, og et eget et ti-år, het det i to av forslagene.
• En gjenganger er manglende implementering lokalt. En egen rapport ble lansert; Dalit Women in South Asia: Access to Economic Rights. Feltarbeidet som for første gang er gjort av daliter selv, er gjort i Bangladesh, Nepal, India og Sri Lanka. Rapporten fokuserer særlig på (mangel på) land, utdannelse og jobb-skills.
• En oppfordring til å bruke aktivt FNs nye bærekraftsmål. Selv om ikke disse eksplisitt referere til kastediskriminering er hovedoverskriften “Leave no one behind”, særlig relevant. Vi må ta på alvor denne store ekskluderte gruppen på 260 millioner, og særlig kvinnene blant disse. Kvinner er mer daliter enn menn, ble det sagt.
Kathmandu-deklarasjonen ble overlevert Nepals statsminister. Og den er overlevert blant annet Utenriksdepartementet her hjemme. Den er nok i lengste laget men fanger likevel opp på en god måte den aktuelle konteksten. Det viktigste med en slik storsamling er nok det nettverksbyggende parlamentarikere i mellom, og interaksjonen med sivilt samfunn. Honnør til det lokale vertskap FEDO og Paul Divakar og Co for et viktig initiativ!

Du kan lese Kathmandu-deklarasjonen i dokumentet under.

Einar Tjelle

IMG_4676 IMG_4552

Final_Declaration for Global Conference on DWD_Kathmandu_2017_after editing

Read more