Ber om konkrete tiltak for å hindre kastediskriminering under gjenoppbyggingen av Nepal

Jun 26 2015

Ber om konkrete tiltak for å hindre kastediskriminering under gjenoppbyggingen av Nepal

by Asle Stalleland in News

I et brev til utenriksminister Børge Brende berømmer det norske dalitsolidaritetsnettverket Brende for å ta opp spørsmålet om kaste under donorkonferansen i Kathmandu, og oppfordrer samtidig til konkrete tiltak for å sikre at kastediskrimineringen blir mindre, ikke større gjennom norsk hjelp til gjenoppbyggingen av Nepal.

Dette er brevet dalitnettverket har sendt Børge Brende:

Utenriksminister Børge Brende
Utenriksdepartementet Oslo, 25.juni 2015

Jordskjelvene i Nepal 25. april og 12. mai i år var en stor tragedie for et land som allerede før jordskjelvene opplevde store sosiale og politiske utfordringer. Andelen kasteløse i Nepal er omstridt, men ligger trolig mellom 13-20% av befolkningen, eller 4 – 6 millioner. Til tross for at kastesystemet ble offisielt avviklet i 1963 er daliter eller kasteløse fortsatt diskriminert på de fleste områder i samfunnet.
Vi i Det norske dalit solidaritetsnettverket vil berømme utenriksministeren for å nevne daliter spesifikt i talen fremført under donormøtet i Kathmandu 25. juni. Vi ønsker samtidig å påpeke viktigheten av at organisasjoner av daliter involveres i nødhjelpsarbeidet og i de kommende gjenoppbyggingsfasene. Vi ber også om at det stilles krav til mottakerne av norske nødhjelps – og gjenoppbyggingsmidler om å rapportere på kastediskrimineringsproblematikken, slik at norsk innsats ikke diskriminerer, men aktivt fremmer større likhet og rettferdighet på tvers av kastesystem og samfunnsstrukturer i Nepal.
International Dalit Solidarity Networks (IDSN) rapport «Equality in Aid» fra 2013 dokumenterer strukturell diskriminering i flere store nødhjelpsoperasjoner på 2000-tallet. Derfor har en rekke ledende dalit-organisasjoner gått sammen for å undersøke om diskriminering på grunnlag av kaste også har funnet sted i nødhjelpsarbeid i etterkant av de to jordskjelvene i Nepal.
I den foreløpige rapporten «Waiting for Justice in Response» kommer det fram at daliter ofte er ignorert i den offentlige registreringen av tap i forbindelse med jordskjelvet. 60-70% av daliter uten tak over hodet ventet fortsatt på hjelp til telt/presenninger og 80% av hjelpen til telt og presenninger hadde blitt delt ut til den dominante kasten i lokalsamfunnet.
På bakgrunn av dette oppfordrer vi den norske regjeringen til konkrete tiltak for å sikre at norsk innsats for gjenoppbygging av Nepal ikke bidrar til økte forskjeller, men aktivt fremmer et samfunn med like muligheter, uavhengig av kaste. I forbindelse med nødhjelps- og gjenoppbyggingsarbeidet i Nepal oppfordrer vi derfor den norske regjeringen til å:
• Prioritere organisasjoner med god kjennskap til Nepal og gode nettverk av lokale organisasjoner som sikrer en kaste-sensitiv tilnærming i rehabilitering og gjenoppbyggingen.
•Stille krav til bevissthet omkring kaste i nødhjelps- og rehabiliteringsarbeidet, for eksempel ved konkrete rapporteringskrav.
•Fremme inkludering og involvering av organisasjoner av daliter i den norsk støttede nødhjelps- og gjenoppbyggingsinnsatsen.
•Se nødhjelps – og gjenoppbyggingsarbeidet i sammenheng med det langsiktige utviklingsarbeidet, slik at innsatsen etter jordskjelvet ikke bidrar til en forverret situasjon for de kasteløse, men mer sosial rettferdighet. Spesielt vil vi peke på behovet for tiltak som bekjemper barnearbeid og fremmer utdanning for barn og ungdom med dalit bakgrunn, samt arbeidsplasser for voksne daliter.

På vegne av det norske dalit solidaritetsnettverket
Kristin Storaker


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>