Dalitkvinnenes kamp spres til Europa

May 22 2014

Dalitkvinnenes kamp spres til Europa

by Asle Stalleland in News

Dalitkvinnenes kamp mot diskriminering og ønske om økt engasjement fra det norske sivilsamfunn, var fokus da Det norske dalit-solidaritetsnettverket og Norad inviterte til samtale med to dalitkvinner på Europaturnè.

Skrevet av Aina Grødahl

-Det er en krig og navnet er kaste. Det er tanken om at ikke alle mennesker er like. Slik innledes det som skal bli en dokumentarfilm om dalitkvinnene i India. Kvinnene har fått nok av voldtekter og vold fra menn av høyere kaste, og av politi og dommere som ikke tar dem på alvor.

Systematisk diskriminering

Asha Kowtal, leder av All India Dalit Mahila Adhikar Manch (NCDHR) i India og filmskaper Thenmozhi Soundararajan, USA, sørget for en berørt sal hos Norad, da de fortalte om dalitkvinnenes situasjon i India, og deres arbeid for å få et større internasjonalt fokus på temaet. På sin ferd rundt i Europa forteller de om hvordan de i februar i år startet dalitkvinnenes marsj for selvrespekt, som nå spres fra sted til sted i India. Deres plan er at vi og de indiske myndighetshaverne skal høre mye fra dem i tiden som kommer.

–En rettferdig verden for kvinner er ikke mulig så lenge kastesystemet eksisterer, sier Asha Kowtal. Hun bør vite hva hun snakker om, som kvinne og dalit. Sandra Petersen, koordinator for det  norske dalit-solidaritetsnettverket, støtter opp og legger vekt på hvordan daliter blir dypt sosialt diskriminert fordi de er født nederst på rangstigen. – Kvinner møter en flerdimensjonal diskriminering, da de møter barrierer både på bakgrunn av kaste og kjønn i de patriarkalske strukturene.

Kastediskriminering er en global menneskerettighetsproblematikk som rammer og holder 260 millioner mennesker i fattigdom. Størsteparten bor i Sør-Asia inkludert India, Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. Implementering av lovverk i forhold til kastediskriminering er svak i alle påvirkede land.

Millioner av dalitkvinner blir hver dag utsatt for grov diskriminering og har uforholdsmessig høy risiko for å bli utsatt for seksuell vold. Dette inkluderer gjengvoldtekter, stort sett av menn fra høyere kaster. Margot Skarpeteig, Fagdirektør for menneskerettigheter i Norad tydeliggjør omfanget -Minst 80 millioner dalitkvinner, bare i India, blir systematisk diskriminert. Forskning viser at annenhver dalitkvinne blir utsatt for vold og seksualisert vold.  Straffefrihet er normen og studier fra Gujarat viser at bare to prosent av sakene som anmeldes blir straffedømt.  

Norge har et ansvar

- Norske aktører må tørre å se, lytte og si ifra, utfordrer Petersen. Norge har en lang tradisjon med å arbeide for likestilling og mot diskriminering av sårbare grupper. Dalit-solidaritetsnettverket vektlegger derfor Norges mulighet til å bidra til at kastediskriminering blir tatt med i utformingen av nye tusenårsmål, den nye stortingsmeldingen om menneskerettigheter og operasjonalisering av handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling «Like rettigheter – like muligheter» (2013-2015). – Vi mener Norge kan være en positiv aktør ved åta en rolle i FN, og sørge for at vi i den nye stortingsmeldingen om menneskerettigheter tar særskilt ansvar i land der vi har norske næringsinteresser, sier Sandra Petersen.

Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS, utfordrer Norske myndigheter til å arbeide mer strategisk for å sette vold mot kvinner høyere opp på agendaen: - Sørg for å kartlegge hvordan arbeidet for likestilling brukes, gi økonomisk støtte og ta opp kjønnsbasert vold i bilaterale samtaler.

For kastediskriminering er i ferd med å løftes opp på den internasjonale dagsordenen. FNs Høykommissær for Menneskerettigheter har trappet opp arbeidet mot kastediskriminering de siste årene. EU utstedte i oktober 2013 en sterk resolusjon som oppfordrer alle relevante EU-institusjoner til å adressere kastediskriminering på lik linje med diskriminering basert på etnisitet, rase, religion, kjønn og seksualitet.

-Menneskerettighetene må være en ledestjerne i vår utenrikspolitikk. Vi må stå rakrygget, også når norske næringslivsinteresser står på spill, sier en tydelig Stortingsrepresentant Abid Raja (V). -Vi er verdens rikeste land, om ikke vi kan ta opp menneskerettigheter, hvordan kan vi tro at andre gjør det?

 Les mer om Asha Kowtal og Thenmozhi Soundararajan i Klassekampen: http://klassekampen.no/article/20140521/ARTICLE/140529987

 

Vil du følge og bidra til kampen for å sette dalitkvinner på internasjonal dagsorden?

  • Følg med på twitter og Facebook:  @dalitdiva og @ashazech og #dalitwomenfight
  • Bidra også til økt fokus her i Norge gjennom sosiale medier: Bruk hashtagen #dalitsolidaritet og si din mening.
  • Spre ordet om at: Violence against women is never cultural, it is always criminal! Dette gjør du for eksempel gjennom å ta bilde av deg selv med en plakat og utfordre andre til å gjøre det samme. La oss sette dalitkvinnene på dagsorden sammen!