Yearly Archives: 2014

Yearly Archives: 2014

Sep 29 2014

Kjemper for dalitkvinners rettigheter i Nepal

by Asle Stalleland in News

DSC_0009Det norske dalit-solidaritetsnettverket hadde denne uken besøk av kvinneaktivisten og menneskerettighetsforkjemperen Durga Sob fra Nepal. Hennes historie gir en viktig påminnelse om hvordan det er å være tredobbelt diskriminert – som kasteløs, kvinne og fattig.

 

Durga Sob begynte møtet med en personlig beretning om sin reise som aktivist og forkjemper for like rettigheter for alle.  Som 10-åring hadde Durga drukket av en krukke som andre også brukte. Dermed begynte folk rundt henne å kjefte på henne og jaget henne bort, de mente at hun hadde gjort vannet «urent» fordi hun var dalit.

- Gud gjorde oss til daliter, slik er det bare, forklarte moren hennes.

Som jente og dalit måtte Durga gjennom noen harde kamper. Da hun fylte 13 år mente familien hun burde forberede seg på å bli en god husmor og gifte seg. Selv ville hun ha muligheten til å bli noe mer, og Durga fikk til slutt støtte av familien da hun uttrykte at hun heller ønsket å gå på skole. Dette var uvanlig i den lille landsbyen og som eneste dalitjente på skolen fikk hun en tøff hverdag.

Ansett som uren ville ingen av barna leke, spise og drikke sammen med henne, og i klasserommet krevde læreren at hun skulle sitte bakerst. Durga derimot lot seg ikke kue.

-  Allerede som barn ønsket jeg å gjøre noe for samfunnet mitt. Da jeg gikk i åttende klasse startet jeg hjemmeskole for nabobarna, for at også de skulle lære å lese og skrive. Etter hvert begynte også noen av disse på skolen, forteller Durga.

 

Savner reelle framskritt

Opplevelsene til Durga illustrerer hvordan virkeligheten fortsatt er for millioner av kasteløse. Det tradisjonelle kastesystemet lever i beste velgående i Nepal. Hvordan du blir behandlet og hvilke muligheter du har bestemmes i stor grad ut fra hvilken kaste du fødes inn i.

 

Tilsynelatende kan det se ut som om det har blitt gjort mye for å forbedre dalitenes situasjon. Nepal ble erklært kastefritt allerede i 1963 og det eksisterer et forbud mot diskriminering basert på kaste. Dessverre er det en stor forskjell på teori og praksis, og lovene har ført til få synlige endringer.

Under valget av den grunnlovgivende forsamlingen i fjor ble det valgt inn betydelig færre daliter enn ved forrige valg, samtidig som de typiske hindi-partiene fikk flere representanter. Dette sjokkerte mange, og det gjenstår å se om daliters rettigheter blir styrket eller svekket når den nye grunnloven skal skrives.

 

Tredobbel diskriminering

Å være dalit er ikke lett. Men i Nepal er det heller ikke lett å være kvinne. Systematisk og åpenlys kjønnsdiskriminering finnes i alle deler av samfunnet. Dalitkvinner er dårligere stilt enn resten av befolkningen i Nepal på en rekke områder. Det er færre som kan lese og skrive, de har dårligere helse, de har mindre tilgang til mat og vann, lider oftere av feilernæring og jentene gifter seg tidligere – ofte i 13-15års alderen. De opplever mer vold og har forkortet levetid. Deres deltakelse og stemme blir ofte glemt, både hjemme, hos donorer og myndigheter.

 

Gjennomsyrer hele samfunnet

Diskrimineringen av daliter og kvinner er synlig på alle nivåer i samfunnet – også blant de fremste forkjemperne for menneskerettigheter. I kvinneorganisasjonene blir ikke dalitkvinner invitert og i dalitenes organisasjoner er de lite interessert i å høre om kvinnenes utfordringer. Derfor mener Durga at det er et behov for Feminist Dalit Organization (FEDO) som hun er leder for. Og hun er ikke alene om å mene at denne organisasjonen har livets rett. FEDO har nemlig over 50.000 medlemmer fordelt på 2100 kvinnegrupper i 56 av Nepals 75 distrikter. Organisasjonen jobber både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå for å bedre dalitkvinnenes situasjon.

Tekst: Aina Ertvåg Grødal, Utviklingsfondet

 

Read more

May 22 2014

Dalitkvinnenes kamp spres til Europa

by Asle Stalleland in News

Dalitkvinnenes kamp mot diskriminering og ønske om økt engasjement fra det norske sivilsamfunn, var fokus da Det norske dalit-solidaritetsnettverket og Norad inviterte til samtale med to dalitkvinner på Europaturnè.

Skrevet av Aina Grødahl

-Det er en krig og navnet er kaste. Det er tanken om at ikke alle mennesker er like. Slik innledes det som skal bli en dokumentarfilm om dalitkvinnene i India. Kvinnene har fått nok av voldtekter og vold fra menn av høyere kaste, og av politi og dommere som ikke tar dem på alvor.

Systematisk diskriminering

Asha Kowtal, leder av All India Dalit Mahila Adhikar Manch (NCDHR) i India og filmskaper Thenmozhi Soundararajan, USA, sørget for en berørt sal hos Norad, da de fortalte om dalitkvinnenes situasjon i India, og deres arbeid for å få et større internasjonalt fokus på temaet. På sin ferd rundt i Europa forteller de om hvordan de i februar i år startet dalitkvinnenes marsj for selvrespekt, som nå spres fra sted til sted i India. Deres plan er at vi og de indiske myndighetshaverne skal høre mye fra dem i tiden som kommer.

–En rettferdig verden for kvinner er ikke mulig så lenge kastesystemet eksisterer, sier Asha Kowtal. Hun bør vite hva hun snakker om, som kvinne og dalit. Sandra Petersen, koordinator for det  norske dalit-solidaritetsnettverket, støtter opp og legger vekt på hvordan daliter blir dypt sosialt diskriminert fordi de er født nederst på rangstigen. – Kvinner møter en flerdimensjonal diskriminering, da de møter barrierer både på bakgrunn av kaste og kjønn i de patriarkalske strukturene.

Kastediskriminering er en global menneskerettighetsproblematikk som rammer og holder 260 millioner mennesker i fattigdom. Størsteparten bor i Sør-Asia inkludert India, Nepal, Pakistan, Bangladesh og Sri Lanka. Implementering av lovverk i forhold til kastediskriminering er svak i alle påvirkede land.

Millioner av dalitkvinner blir hver dag utsatt for grov diskriminering og har uforholdsmessig høy risiko for å bli utsatt for seksuell vold. Dette inkluderer gjengvoldtekter, stort sett av menn fra høyere kaster. Margot Skarpeteig, Fagdirektør for menneskerettigheter i Norad tydeliggjør omfanget -Minst 80 millioner dalitkvinner, bare i India, blir systematisk diskriminert. Forskning viser at annenhver dalitkvinne blir utsatt for vold og seksualisert vold.  Straffefrihet er normen og studier fra Gujarat viser at bare to prosent av sakene som anmeldes blir straffedømt.  

Norge har et ansvar

- Norske aktører må tørre å se, lytte og si ifra, utfordrer Petersen. Norge har en lang tradisjon med å arbeide for likestilling og mot diskriminering av sårbare grupper. Dalit-solidaritetsnettverket vektlegger derfor Norges mulighet til å bidra til at kastediskriminering blir tatt med i utformingen av nye tusenårsmål, den nye stortingsmeldingen om menneskerettigheter og operasjonalisering av handlingsplanen for kvinners rettigheter og likestilling «Like rettigheter – like muligheter» (2013-2015). – Vi mener Norge kan være en positiv aktør ved åta en rolle i FN, og sørge for at vi i den nye stortingsmeldingen om menneskerettigheter tar særskilt ansvar i land der vi har norske næringsinteresser, sier Sandra Petersen.

Gro Lindstad, Daglig leder i FOKUS, utfordrer Norske myndigheter til å arbeide mer strategisk for å sette vold mot kvinner høyere opp på agendaen: - Sørg for å kartlegge hvordan arbeidet for likestilling brukes, gi økonomisk støtte og ta opp kjønnsbasert vold i bilaterale samtaler.

For kastediskriminering er i ferd med å løftes opp på den internasjonale dagsordenen. FNs Høykommissær for Menneskerettigheter har trappet opp arbeidet mot kastediskriminering de siste årene. EU utstedte i oktober 2013 en sterk resolusjon som oppfordrer alle relevante EU-institusjoner til å adressere kastediskriminering på lik linje med diskriminering basert på etnisitet, rase, religion, kjønn og seksualitet.

-Menneskerettighetene må være en ledestjerne i vår utenrikspolitikk. Vi må stå rakrygget, også når norske næringslivsinteresser står på spill, sier en tydelig Stortingsrepresentant Abid Raja (V). -Vi er verdens rikeste land, om ikke vi kan ta opp menneskerettigheter, hvordan kan vi tro at andre gjør det?

 Les mer om Asha Kowtal og Thenmozhi Soundararajan i Klassekampen: http://klassekampen.no/article/20140521/ARTICLE/140529987

 

Vil du følge og bidra til kampen for å sette dalitkvinner på internasjonal dagsorden?

  • Følg med på twitter og Facebook:  @dalitdiva og @ashazech og #dalitwomenfight
  • Bidra også til økt fokus her i Norge gjennom sosiale medier: Bruk hashtagen #dalitsolidaritet og si din mening.
  • Spre ordet om at: Violence against women is never cultural, it is always criminal! Dette gjør du for eksempel gjennom å ta bilde av deg selv med en plakat og utfordre andre til å gjøre det samme. La oss sette dalitkvinnene på dagsorden sammen!

 

 

Read more

Feb 24 2014

Hardtslående kasteløs

by Tom in News

Talent, mot og stålvilje er egenskaper som får deg opp og fram. For kasteløse Thulasi jobber de som oftest mot henne.

– Ekteskap er et fengsel. Boksing er den eneste partneren jeg trenger, sier hun.

Av Katrine Sviland

I dokumentaren LIGHT FLY, FLY HIGH fortelles historien om indiske Thulasi, en jente som utfordrer kastesystemet og posisjonen hun er født inn i. Hun drømmer om å bokse seg oppover i verden, og om et liv i frihet. Som en av Indias beste boksere er det ikke prestasjonene som setter grenser for henne, men hennes egne trenere og maktstrukturen hun er omgitt av. For selv om Thulasi har slått den kvinnelige indiske OL-deltakeren i boksing, befinner hun seg stadig på det laveste nivået i idrettsverdenen.

Som 14-åring rømte hun fra tvangsekteskap, og etter en tid som omreisende på venners sofaer, møtte hun Helma – fostermoren som endelig viste henne ubetinget kjærlighet og gav henne plass i egen familie. For Thulasis ønskede fremtid er tiden imidlertid i ferd med å renne ut. For å skaffe seg jobb må hun vinne innen hun fyller 25 år. Hun har bare et år igjen.

Regissørene Beathe Hofseth og Susann Østigaard står bak den sterke dokumentaren som viser virkeligheten for flere jenter som lever nederst på samfunnets rangstige i India. Bevisste visuelle grep gjør at historien om Thulasi og jentene i bokseklubben blir formidlet gjennom et hybridformat av dokumentar og spillefilm, og resultatet blir desto mer gripende for seerne – mest på grunn av Thulasis sterke tilstedeværelse.

- Vi var litt naive i begynnelsen, for vi tenkte at Thulasi er såpass god at hun ville nå langt. Så fulgte vi henne og opplevde hvor mye motgang hun faktisk møtte. Hun er dalit og hun er jente, og det er ikke meningen at hun skal gjøre det bra. Ambisjonene hennes virker provoserende på mange rundt henne, sier de.

I løpet av en treårsperiode har regissørene besøkt Thulasi seks ganger i til sammen fem måneder.

- Oppholdene i India var fantastiske, men det var også både det beste og det verste, forteller de.

I India er en viss prosentandel av statlige jobber forbeholdt idrettsutøvere. Av Indias kvinnelige boksere er mange fra de lavere kastene eller kasteløse. Her kreves det minimalt med utstyr, for å bli god holder det med to never og et vanvittig pågangsmot.

For Thulasis trenere er det imidlertid mer lønnsomt at hun holder seg i klubben, fremfor å skyve henne inn i en internasjonal karriere. Mister de makten over henne går de også glipp av beløpene hun må betale dem for å delta i turneringer.

I et land med karma, skal man ikke bryte ut av posisjonen sin. Livet til kasteløse kvinner i India er på mange måter forutbestemt. Det forventes at de skal gifte seg og godta sin plass på bunnen av rangstigen. Thulasi drømmer om et annet liv. Hun vil være fri, og trer inn i bokseringen for å sl seg opp og fram, men i bokseklubben til Thulasi ser vi at det er guttene det satses på. Jentene beholdes for sex og penger.

Read more

Feb 05 2014

Bokset seg opp i systemet

by Tom in News

Thulasi er født dalit, «kasteløs», og jente, dermed er hennes muligheter i India få. Fast bestemt på å få mer ut av livet enn hva samfunnet tilbyr henne, forlater hun fam­ilien, begynner å bokse og legger ned utallige trenings­timer for å bli en av de beste utøverne i India. Thulasi må kjempe både innenfor og utenfor bokseringen, stilt over­for seksuell trakassering, press om arrangert ekteskap og et samfunn som ikke verdsetter det hun har å gi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Lørdag 8/2 kl. 18:30 vises filmen Light Fly, Fly High på Victoria kino i Oslo. Dette er en av filmene som vises under dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human Wrongs.

Daglig leder i FIAN Norge vil ha en samtale med regisørene Beathe Hofseth og Susann Østigaard etter filmen.

Read more