Ungdom mot kastediskriminering

Oct 11 2013

Ungdom mot kastediskriminering

by Tom in News

Ungdommens kirkemøte (UKM) har vedtatt en uttalelse som omhandler hvordan både kirka, regjering og vi selv bør forholde seg til kastediskriminering.

I uttalelsen står det blant annet at “Den norske kirke bør vise solidaritet med kirker i land der kastediskriminering skjer. Samtidig må vi være kritisk til kirkene når disse selv praktiserer kastediskriminering. En viktig oppgave for kirken er å knytte kontakter til kirker i India og andre land med kastediskriminering, sende deltakere når de arrangerer møter om temaet, og å invitere gjester til Norge som kan gi oss mer kunnskap og utfordre oss på hvilke bidrag de ønsker fra oss. Det er viktig at engasjement mot kastediskriminering forankres hos de som faktisk rammes av diskrimineringen og at de legger premisser for arbeidet.”

Se hele uttalelsen her!