Stalin møtte Stortingets Utenrikskomité

Feb 14 2013

Stalin møtte Stortingets Utenrikskomité

by Tom in News

Norges har et ansvar i kampen mot kastediskriminering, sa den indiske aktivisten Stalin K. da han møtte stortingets utenrikskomité.

Tekst: Kristin Storaker (Stefanusalliansen)

Mandag 4. februar møtte Det norske dalit solidaritetsnettverk (DSN-N) Stortingets Utenrikskomité ved komitémedlem Peter Gitmark (H). Den indiske filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Stalin K. Var invitert til møtet for å fortelle om indisk sivilsamfunns kamp mot kastediskriminering.

DSN-N og aktivisten Stalin K. var i møte med stortingets utenrikskomite, repesentert ved Peter Gitmark, 4. februar. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway

 

–Kaste er ikke kun et indisk fenomen, men et problem utbredt i store deler av Sør-Asia, og også i sørasiatiske diaspora-miljøer rundt om i verden. Kastediskriminering er derfor en global utfordring som krever en global respons. Det internasjonale samfunnet har et solidarisk ansvar til å støtte opp under sørasiatisk sivilsamfunns kamp for likeverdige rettigheter for alle, uavhengig av kaste. Apartheidregimet i Sør-Afrika fremprovoserte sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet – kampen mot kastediskriminering fortjener den samme oppmerksomheten, sa han.

Menneskerettighetsforkjempere som Stalin er utsatt for overgrep og trenger støtte fra verdenssamfunnet for å kunne fortsette kampen mot kastediskriminering. Norge og de skandinaviske landene har en tradisjon for å sette menneskerettighetsdiskurs i både FN og EU.  «La dalitene bli neste kampsak!» var Stalins klare oppfordring til Utenrikskomiteen.

Gitmark anerkjente at kastediskriminering var et menneskerettighetsbrudd og avsluttet møte med å gi DSN-N og Stalin sin støtte i kampen videre.