Yearly Archives: 2013

Yearly Archives: 2013

Oct 11 2013

Ungdom mot kastediskriminering

by Tom in News

Ungdommens kirkemøte (UKM) har vedtatt en uttalelse som omhandler hvordan både kirka, regjering og vi selv bør forholde seg til kastediskriminering.

I uttalelsen står det blant annet at “Den norske kirke bør vise solidaritet med kirker i land der kastediskriminering skjer. Samtidig må vi være kritisk til kirkene når disse selv praktiserer kastediskriminering. En viktig oppgave for kirken er å knytte kontakter til kirker i India og andre land med kastediskriminering, sende deltakere når de arrangerer møter om temaet, og å invitere gjester til Norge som kan gi oss mer kunnskap og utfordre oss på hvilke bidrag de ønsker fra oss. Det er viktig at engasjement mot kastediskriminering forankres hos de som faktisk rammes av diskrimineringen og at de legger premisser for arbeidet.”

Se hele uttalelsen her!

Read more

Apr 09 2013

NHO informert om problemer indiske kasteløse har i arbeidslivet

by Tom in News

Norske bedrifter i India kan spille en rolle ved å inkludere kasteløse i virksomheten, sa toppbyråkraten Christodas Gandhi fra den indiske provinsen Tamil Nadu da han besøkte NHO forrige uke. Les hele saken på NHOs nettsider.

Read more

Mar 19 2013

Bedre handel uten kastediskriminering

by Tom in News

Velkommen til seminar om etisk handel, i regi av Det norske dalitsolidaritetsnettverket  og Initiativ for etisk handel.

I århundrer har India og den nærliggende regionen organisert samfunnet gjennom et diskriminerende kastesystem. Hvordan påvirker dette moderne handel og tanker om likeverd?

(Se hele programmet her!)

På seminaret vil du møte:

- Dr. Christodas Gandhi (ret.), Dalit and former Development Commissioner – Planning, Development and Special Initiatives Department in the Government of Tamil Nadu; Chairman and Managing Director Tamil Nadu Energy

- Dr. Surinder Singh Jodhka, Professor and Chair Centre for the Study of Social Systems, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, New Delhi and Visiting Professor at University of Lund, former Director of Indian Institute of Dalit Studies

- Gerard Oonk, Director of India Committee of The Netherlands and Dalit Solidarity Network-Netherlands

 

 

Read more

Feb 14 2013

Stalin møtte Stortingets Utenrikskomité

by Tom in News

Norges har et ansvar i kampen mot kastediskriminering, sa den indiske aktivisten Stalin K. da han møtte stortingets utenrikskomité.

Tekst: Kristin Storaker (Stefanusalliansen)

Mandag 4. februar møtte Det norske dalit solidaritetsnettverk (DSN-N) Stortingets Utenrikskomité ved komitémedlem Peter Gitmark (H). Den indiske filmskaperen og menneskerettighetsaktivisten Stalin K. Var invitert til møtet for å fortelle om indisk sivilsamfunns kamp mot kastediskriminering.

DSN-N og aktivisten Stalin K. var i møte med stortingets utenrikskomite, repesentert ved Peter Gitmark, 4. februar. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway

 

–Kaste er ikke kun et indisk fenomen, men et problem utbredt i store deler av Sør-Asia, og også i sørasiatiske diaspora-miljøer rundt om i verden. Kastediskriminering er derfor en global utfordring som krever en global respons. Det internasjonale samfunnet har et solidarisk ansvar til å støtte opp under sørasiatisk sivilsamfunns kamp for likeverdige rettigheter for alle, uavhengig av kaste. Apartheidregimet i Sør-Afrika fremprovoserte sterke reaksjoner fra verdenssamfunnet – kampen mot kastediskriminering fortjener den samme oppmerksomheten, sa han.

Menneskerettighetsforkjempere som Stalin er utsatt for overgrep og trenger støtte fra verdenssamfunnet for å kunne fortsette kampen mot kastediskriminering. Norge og de skandinaviske landene har en tradisjon for å sette menneskerettighetsdiskurs i både FN og EU.  «La dalitene bli neste kampsak!» var Stalins klare oppfordring til Utenrikskomiteen.

Gitmark anerkjente at kastediskriminering var et menneskerettighetsbrudd og avsluttet møte med å gi DSN-N og Stalin sin støtte i kampen videre.

Read more

Jan 23 2013

Invitasjon til fagforum

by Tom in News

Stalin K. Foto fra Wikipedia.

Fredag 8. februar inviteres alle som arbeider i eller overfor land preget av kastebasert diskriminering til åpent fagforum i Dalitnettverket. I tillegg til en rundeborssamtale vil regissør av dokumentaren India Untouched, Stalin K, komme for å snakke om kastediskriminering og hvordan han bruker dokumentarfilm for å få dalitenes inhumane situasjon på dagsorden. Vi ønsker å skape et møtepunkt for norske aktører i kasterammede land, og legger opp til en aktiv dialog om hvordan norsk sivilsamfunn og myndigheter forholder seg til kastediskriminering i sitt arbeid. Vi vil også kort informere om Dalitnettverkets aktiviteter samt planer for 2013.

Meld deg på til her, merk eposten “påmelding fagforum”

Tid: Fredag 8. februar
kl. 13.30 – 14.45: Fagforum (åpent)
Sted: Utviklingshuset på Brynjulf Bulls plass 2

Read more