Stort engasjement for kasteløse ungdommer

Nov 02 2012

Stort engasjement for kasteløse ungdommer

by Tom in News

Det vanskelig å forstå situasjonen til dalitene i Nepal, skriver artikkel forfatter og Operasjon Dagsverk-elev Ylva Solum Aksnes.

Kastesystemet har vært avskaffet i Nepal siden 1963, men det praktiseres fortsatt i stor grad. Pengene fra årets OD går til et ett-årig utdanningsprogram til dalitene – altså de kasteløse som er uten noen rettigheter. Dette utdanningsprogrammet skal lære flere å lese og skrive, informere om rettigheter og viktigheten av god helse, i tillegg til at det skal være yrkesrettet undervisning i tre måneder slik at dalitene skal få mulighet til å få en bedre jobb. Dette prosjektet heter Samvad, som betyr dialog på nepali. (Saken fortsetter under bildet.)

Da en dalitgutt skulle hente vann ble beskyldt for å spytte i brønnen, og slått. Den påfølgende klagen førte til at lansbyen satt opp en ekstra vannkran. En for daliter, og en for ikke-daliter. Foto: Jakob Carlsen (©)/IDSN

Operasjon Dagsverk har helt siden 1964 vært en solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Hvert år bruker ca 120 000 norske skoleelever en dag av sin utdanning for å jobbe inn penger til marginaliserte, sårbare eller utsatte ungdommer et annet sted i verden. Årets prosjekt er et sammarbeid med Strømmestiftelsen.

Mye av grunnen til at kastesystemet fortsatt praktiseres i mange land, til tross for at det er avskaffet flere steder, er fordi de kasteløse ikke kjenner sine egne rettigheter. Mange kan ikke en gang lese. De som allikevel kjenner til rettighetene og ønsker å gjøre noe med det, utsetter seg selv for stor risiko og fysisk vold fra de som ønsker å forhindre det. Når dette forekommer er det dessverre lite hjelp å få, da mange politi og dommere ikke praktiserer lovene og dermed er med på undertrykkingen av dalitene. Disse yrkene er ofte besatt av folk fra de høyeste kastene, som også har mest makt. Disse er de best stilte i samfunnet, og som ikke trenger å bedre sin egen situasjon. Dessverre er det vist gang på gang at hvis noen først har makt så ønsker de ikke å gi den fra seg uten videre. Det er derfor mange ganger kun de kasteløse selv som prøver å gjøre noe med sin egen situasjon.

Dalitene er forbundet med urenhet og får derfor de verste og farligste jobbene i samfunnet, som kloakkarbeid, noe som forsterker forbindelsen med urenhet. Kasteløse kvinner er den gruppen som er mest utsatt, da de både blir diskriminert på bakgrunn av både kjønn og kaste. De har det både verre enn andre kvinner i samfunnet og kasteløse menn.

Som ungdom i Norge er det vanskelig å kjenne seg igjen i situasjonen til dalitene i Nepal. Det er lenge siden ulike grupper av samfunnet hadde forskjellige rettigheter. Neste år er det 100 år siden Norge ble et ordentelig demokrati, da også kvinner fikk stemmerett. 100 år er allikevel ikke så lenge. Som jente føler jeg meg priviligert som lever i Norge nå, og ikke på 1800-tallet eller som dalit i Nepal. Selv om ungdommen her i Norge lever et liv mange ikke en gang kan drømme om, så viser det store OD-engasjementet at norsk ungdom bryr seg. La oss håpe at alle disse ungdommene tar med seg engasjementet mot urettferdighet inn i voksenlivet, slik at neste generasjon arbdeidstakere og arbeidsgivere også kan være med på å påvirke situasjonen i verden til det bedre.