Operasjon Dagsverk

Nov 01 2012

Operasjon Dagsverk

by Tom in News

I dag skal det mye til å ikke treffe på noen som gjør et dagsverk for kasteløse i Nepal.

OD 2012 støtter et ettårig undervisningsopplegg rettet mot marginalisert ungdom i Nepal. I hovedsak vil dette dreie seg om daliter i ulike deler av landet. Programmet er imidlertid ikke begrenset til daliter, da fattigdom og analfabetisme også utbredt blant grupper som ikke strengt tatt defineres som daliter, men som i praksis deler deres økonomiske sjikt i samfunnet. Programmet lærer deltagerne lese- og skriveferdigheter, helse og hygiene, og gir yrkesopplæring. Videre gis det opplæring i rettigheter marginaliserte grupper ofte er uvitende om.

I år har det blitt gjennomført et informasjonssamarbeid med lokal ungdom i Nepal. Den tematiske rammen for ODs kampanje i Norge ble i april bestemt av lokale ungdommer under en femdagers workshop i Rautahat, Nepal. Det ble gjennomført diskusjonsgrupper om tema og valg av medier til bruk i formidlingen av prosjektet. Det ble bestemt at den tematiske rammen for ODs kampanje 2012 skulle være «urettferdighet», og at ungdommene skulle bruke fotografier i formidlingen for å inkludere ungdommene uten lese- og skriveferdigheter. Dette involverte praktisk opplæring i bruk av kamera, et nytt redskap for samtlige. Ungdommene produserte tekster og bilder til ODs informasjonsmateriell og nettsider, og spilte hovedrollene i en film produsert av OD. Dette materiellet når rundt 175 000 norske elever og lærere.

Se hvordan OD jobbet med lokal nepalsk ungdom her: https://vimeo.com/49593035

OD inviterer hvert år ungdom fra prosjektlandet til Norge for å fortelle ODs tillitsvalgte om deres hverdag. OD ønsker at norske elever og ungdom fra prosjektlandet lærer om globale sammenhenger, og at læringsprosessen finner sted gjennom dialog og gjensidig læring. Det er et mål i seg selv at ungdommene fra prosjektlandet kan ta med seg nye perspektiver til hjemlandet. Mange av ungdommene som har vært med i dette samarbeidet har uttrykt at de har fått øynene åpnet for ungdomsdeltagelse og likestilling etter de har vært i Norge. De synes også at det er meningsfylt å skrive tekster som når tusenvis av norske elever. OD prøver å gi ungdom i prosjektlandet og Norge en stemme som teller, og mot til å bruke den.

Sist helg skrev Dagsavisen denne artikkelen om kasteløse i India.