Ministeren engasjert for dalitene

Oct 23 2012

Ministeren engasjert for dalitene

by Tom in News

DSN-Norge hadde et godt og konstruktivt møte med utviklingsminster Heikki Holås, 27. august, i følge nettverkskoordinator Sandra Petersen.

- Vi setter stor pris på hans engasjement for dalitene, og håper kastediskriminering blir en prioriterert sak i utviklingspolitikken. Statsrådens engasjement kan gjøre en stor forskjell på dette området, sier hun.

I en epost til statsrådenskriver nettverket: “I forhold til ditt utsagn om prioritering blant fattige, vil vi gjerne påpeke at noen ganger er det både riktig og viktig å prioritere hjelp til visse fattige og/eller utsatte grupper. Dette er noe Norge har lang erfaring med i sitt arbeid for bl.a. kvinner, barn og LGBT-rettigheter. Vi mener dalitene befinner seg i en såpass sårbar situasjon, at å løfte dem opp (fremfor andre) er berettiget. Dalitenes sårbarhet manifesterer seg ved at de er forfulgt, ikke bare fordi de er fattige, men også fordi de er daliter. Fattigdommen er et stort problem, men stigmaet pga. deres dalitstatus fører til vold, utestenging og en rekke andre alvorlige former for diskriminering, som flere  av FNs spesialrapportører adresserer. Dalitstatusen medfører også at de ofte hindres i å bruke den utdannelsen og kompetansen som de erverver seg ved deltakelse i programmer og skoler som finansieres av humanitære organisasjoner og stater som Norge.

Vi tror også at hvis Norge skal bruke FN aktivt i å adressere kaste, slik ministeren har tatt til orde for, bør man ha en klar målsetning  om hva som skal bli oppnådd, samt gode allianser. Her har vi spilt inn til ministeren at Norge kan spille en rolle ved å samarbeide med andre land og engasjerte utviklingsministre.

Til slutt vil vi gjerne si at vi er veldig glade for at du ønsker å løfte det alvorlige menneskerettighetsproblemet som diskriminering på bakgrunn av kaste er. Vi håper på et videre godt samarbeid med utviklingsministeren,  MR-seksjonen, aktuelle landdesker og ambassader, for en mer helhetlig tilnærming. Vi stiller gjerne opp med både innspill og tanker til deres videre satsning.”

DSN-N planlegger et seminar på nyåret, for å sette fokus på næringslivets rolle i forbindelse med kastediskriminering. DSN-N opplever at Norge ikke har en klar strategi når det gjelder bekjempelse av kastediskriminering i norsk utviklings- og utenrikspolitikk, og ønsker derfor at norske myndigheter skal utarbeide en strategi basert på våre politiske mål.