Stopp kastediskriminering!

Apr 11 2012

Stopp kastediskriminering!

by admin in News

– Jeg vil råde dere i Operasjon Dagsverk til å gjøre det enkelt. Hva med «Kast ut kastediskrimineringen!» Sånn besvarte tidligere vinner av Raftoprisen, Paul Divakar, utfordringen han fikk fra leder en av Operasjon Dagsverk (OD), Steffen Mio Kristiansen. Kristiansen hadde nettopp bedt om råd for et enkelt budskap om kastediskriminering til norsk ungdom, i og med at midlene fra OD i år vil gå til å støtte dalitenes sak i Nepal.

Leder av Operasjon Dagsverk, Steffen Mio Kristiansen, hilser på Asha Kowtal, general sekretær i All India Dalit Mahila Adhikar Manch (National Campaign for Dalit Human Rights). Kristin Kjæret fra FIAN Norge i bakgrunn. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway

Divakar er en av drivkreftene på grasrotnivå i India, i kampen mot kastediskriminering. Han er også generalsekretær for National Campaign for Dalit Human Rights. Sammen med kollegaen Asha Kowtal, var Divakar en av innlederne da det nystartede norske Dalit solidaritetsnettverket (DSN Norge) arrangerte en høring om kastediskriminering, 28. mars, på Litteraturhuset i Oslo. Målet med høringen var å sette kastediskriminering på dagsorden, og å oppfordre norske myndigheter og sivilsamfunn til aktivt å jobbe for en slutt på diskrimineringen.

Koble grasrotbevegelser med internasjonale fora
DSN Norge består av organisasjoner som er opptatt av å fjerne diskriminering basert på kaste eller opphav, og har som mål å koble grasrotbevegelser med internasjonale apparater for å synliggjøre og løse problemet med diskriminering. Mellomkirkelig råd for Den norske kirke er av partnerne i nettverket. Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd, ønsker å se en holdningsendring til tematikken i Norge. Hun understreket at kirker i India ofte ikke selv gjør nok for å forhindre diskriminering, men at det også trengs en bevisstgjøringsprosess i Norge. – Kanskje man kan bruke alle historiene vi kjenner til om hvordan daliter blir behandlet, til en holdningskampanje overfor barn og unge i Norge, sa hun.

Rystende film
De nærmere 60 oppmøtte fikk se en rystende film produsert av International Dalit Solidarity Network (IDSN), om hvilke forhold mennesker som tilhører den laveste kasten i Sør-Øst Asia ofte lever under. Brutale bilder og øyenvitneskildringer ga publikum en raskt innføring i noen av følgene ved kastediskriminering.

Liten oppmerksomhet
Kastebasert diskriminering er en av de største globale menneskerettighetsutfordringene i dag. Over 260 millioner mennesker er på verdensbasis rammet av kastediskriminering, som både gjelder politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Likevel er det liten oppmerksomhet rundt denne formen for undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene.
Etter introduksjonene fikk publikum anledning til å stille spørsmål til et panel bestående av Sushil Raj fra FNs kontor for menneskerettigheter, urbefolkning og minoriteter, Silje Vold fra Plan Norge, Berit Hagen Agøy, generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke og Rikke Nöhrlind fra IDSN.

Rikke Nöhrlind, koordinator i International Dalit Solidarity Network og Sushil Raj ved kontoret til høykomissæren for menneskerettigheter, diskuterer etter høringen. Foto: Tom Henning Bratlie/FIAN Norway